Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία,
Αθήνα

Στόχος του συνεδρίου

Κύριο στόχο του Συνεδρίου αποτελούν:

  • Η διερεύνηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που προσφέρονται για τις επενδύσεις.
  • Η ανάδειξη της συμβολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των εισηγμένων εταιρειών στην προσέλκυση επενδύσεων και τελικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
  • Η παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Η διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών με καθολική εφαρμογή στην οικονομία.

Απώτερος σκοπός είναι η παρουσίαση από τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, διαχέοντας έτσι τη γνώση και κοινωνώντας την πετυχημένη εταιρική κουλτούρα. Εντός της βασικής θεματολογίας θα αναλυθεί η πετυχημένη πορεία ισχυρών επιχειρηματικών Ομίλων, κρατικών και ιδιωτικών, καθώς μεγάλοι Όμιλοι της χώρας αποτελούν τους μεγαλύτερους επενδυτές.

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team