Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία,
Αθήνα

Η θεματολογία

Η κύρια θεματολογία της Πρωτοβουλίας περιλαμβάνει:

1. Την Ελληνική Ανάπτυξη

 • H μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της Εθνικής Οικονομίας, όπως Ναυτιλία, Βιομηχανία, Μεταφορές, Τουρισμός, Ενέργεια.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης των υποδομών της χώρας και ανάπτυξη παροχής υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών.
 • H ανάδειξη του διφυούς ρόλου του Χ.Α. ως κεντρικού μοχλού της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας μέσω της άντλησης κεφαλαίων για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και ως ζωτικού οικονομικού χρηματοδότη για τις υπό δυνητική ένταξη εταιρείες.
 • Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ευφυών και βιώσιμων πόλεων προσανατολίζει την επιχειρηματική κοινωνία προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών.
 • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας, λόγω της εφαρμογής του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls) στις εξαγωγές, τις πληρωμές προμηθευτών, την μισθοδοσία, την προμήθεια πρώτων υλών, τις ψηφιακές συναλλαγές, αλλά στο θέμα της εμπιστοσύνης στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

2. Την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Προοπτική

 • Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού, ποιοτικού ενδιαφέροντος, η συμμετοχή τους σε εισηγμένες εταιρείες και διατήρηση μακροχρονίων σχέσεων μεταξύ τους.
 • Ο προσδιορισμός της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η αξιοποίηση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος.
 • Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικοί παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο, ο ρόλος των Τραπεζών ως παράγοντα ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών στη διεκδίκηση μεγάλων έργων στο εξωτερικό.

3. Το προτεινόμενο πλαίσιο αρμονικής αλληλοεκπαίδευσης της Πρωτοβουλίας
Η Πρωτοβουλία, μέσω της παρουσίασης των αναπτυξιακών προοπτικών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό αγωγό επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών του Χρηματιστηρίου και της υπόλοιπης αγοράς, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της εταιρικής σκέψης και των υποστηρικτικών δομών και ταυτόχρονα την ενεργή συμμετοχή σε μια ανελικτική αξιοποίηση και διάδοση της επιχειρηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Μερικά από τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι:

 • Μέθοδοι εταιρικής οργάνωσης για τον καθορισμό της διαδικασίας και του αριθμού των στελεχών (κατά κανόνα όλοι) με αρμοδιότητα και ευθύνη τήρησης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Πώς οργανώνονται οι τράπεζες για να τηρούν όλους τους εν ισχύϊ κανόνες, Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, της Βασιλείας ακόμη και της Αμερικής.
 • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εθελοντική προσφορά που συγχρόνως απαιτεί εταιρικούς κανόνες και στόχους.
 • Πώς οι πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν τα Ελληνικά και διεθνή στελέχη τους και πώς συντονίζουν τις δραστηριότητές τους.
 • Η μεθοδολογία αντιμετώπισης εκ μέρους των κατασκευαστικών εταιρειών των τεραστίων διακυμάνσεων στους τζίρους τους.
 • Μικρές εταιρείες με ισχυρή δυναμική και μεγάλη ποικιλία σε καινοτόμα-νεωτεριστικά προϊόντα.
 • Εταιρείες με μεγάλες εξαγωγικές επιδόσεις.
 • Εταιρείες που έρχονται αντιμέτωπες με μια περιορισμένης ανταγωνιστικότητας αγορά (niche market).

Όλος αυτός ο γνωστικός πλούτος βρίσκεται στην Ελλάδα, στα υπεύθυνα στελέχη εταιρειών που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους ξένους ανταγωνιστές. Οι Ελληνικές εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα Ελληνικό «στεριανό» θαύμα εφάμιλλο του «θαλασσινού». Πρόθεση της Πρωτοβουλίας αποτελεί η επιμόρφωση του οικείου ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την οικονομική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των μελών της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team